آنان که الهام بخش بودند

فارغ از شخصیت و اعتقادات، کاراکتر‌هایی در زندگی‌ام وجود داشته‌اند که برایم الهام بخش بودند کسانی که در عرصه هنری از آنان الهام گرفته‌ام.
در این خصوص نه چیزی برای افتخار است و نه چیزی برای سرافکندگی، صرفا یک دِین است. یک دِین حرفه‌ای، به آنان که الهام بخش من بوده اند. پس رسم حرفه‌ای بودن ایجاب میکند تا از منابع الهام خود یادی نمایم.

-کالاتراوا2-e1614012810672.jpg
سانتیاگو کالاتراوا

آرچیتکت

Christopher_Nolan_Cannes_2018.jpg
سانتیاگو کالاتراوا

آرچیتکت

Shahriar2.jpg
شهریار

شاعر

آنتوان-دو-سنت-اگزوپری-2.jpg
آنتوان دو سنت اگزوپری

نویسنده

و گوزه کران...

یا آنان که به مربع اندیشه هایم، شکل ابر دادند... همان هایی که مانند کوزه‌گرر، خمیر تخیلات را شکل میدهند.

میرزا-مهد-ی-اصفهانی.jpg
محمد صالح علاء

نویسنده، بازیگر، شاعر، مجری و...

محمد-صالح-علا.jpg
محمد صالح علاء

نویسنده، بازیگر، شاعر، مجری و...

بیژن-بیرنگ.jpg
بیژن بیرنگ

نویسنده و کارگردان

حسین-پناهی.jpg
حسین پناهی

بازیگر و شاعر

سُفره بزرگتر...

و کسانی که جرت بالا رفتن از نردبان را عطا میکنند، با اکسیری از زندگینامه‌یشان، همانانی که سفره‌های شخصی را خوش نمیدارند و برای اطرافیان خود نیز سفره میگسترانند.

بابک-بختیاری.jpg
بابک مختاری

کارآفرین

bill.jpg
بیل گیتس

نویسنده و کارگردان

عباس-برزگر.jpg
عباس برزگر

کارآفرین